Algemene Ledenvergadering Loopgroep Klazienaveen

De ALV van maandag 3 februari 2020 is goed bezocht door de leden. De aanwezige 42 leden hadden een gezellige en informatieve avond.

 

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Henk Keuter.

In totaal heeft Henk ongeveer 15 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van Loopgroep Klazienaveen. Henk heeft zich voornamelijk met technische zaken en de trainers bezig gehouden.

Op de foto wordt Henk bedankt door voorzitter Jan Sorgdrager.

Wilma de Vries had al eerder afscheid genomen van het bestuur.

Ook werden 3 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd, te weten: Janine de Jonge, Margriet Brands en Kor Weender.

 

Om van de leden te horen hoe zij denken over plannen van de loopgroep is een spel gespeeld, genaamd Kahoot! Dit een Noorse app, een soort digitaal vraag en antwoordspel. De belangrijkste conclusies uit de Kahoot zijn de volgende:

  • Bijna niemand heeft moeite met een kleine contributieverhoging van € 0,50 per maand
  • Iedereen is voor maandelijks contributie afschrijven.
  • Meerderheid vóór wandelaars lid van de loopgroep tegen contributie van € 2,50 per maand.
  • Meerderheid vóór het organiseren van nieuwe trainingslopen.
  • Vaste route halve marathon parcours: meerderheid vóór gebied rond de Runde.
  • Meerderheid vóór organisatie familiedag en loop-, fiets- en proefevenement.
  • Meeste informatie over de loopgroep wordt verkregen via de site.
  • De meesten willen wel een app voor de loopgroep, maar het mag niets kosten.
  • Voorkeur voor nieuwe namen van trainingsgroepen: “Startersgroep 8-10 km/uur, Basisgroep 9-10 km/uur, Gevorderden 10-11 km/uur, Expertgroep >11 km/uur”

Naar aanleiding van de Kahoot! kwam er ook een discussie op gang over de trainingen. Hieruit bleek dat men vooral het tempo van het inlopen tijdens de trainingen als te hoog ervaart.